Skip to main content

Menu

Login

Explore more of Isaaffik

Ernæringskvalitet af hjemmedyrket grovfoder i Sydgrønland

General

Organisation
Project start
01.08.2019
Project end
31.03.2020
Type of project
Research
Project theme
Other
Project topic
Agriculture, forestry & fishery

Fieldwork / Study

Fieldwork country
Greenland
Fieldwork region
Greenland, South-West
Fieldwork location

Geolocation is 61.1514277, -45.5178768

Fieldwork start
01.09.2019
Fieldwork end
30.09.2019

Project details

06.01.2020
Science / project plan

Projektets formål er at undersøge kvaliteten af det hjemmedyrkede grovfoder i Sydgrønland med henblik på at vurdere den ernæringsmæssige kvalitet for får, hvor fokus især vil være på fordøjelighed, energi, protein og mineraler. Den viden vil understøtte fåreholderne i at indkøbe det mest hensigtsmæssige suppleringsfoder og planlægge vinterfodringen, så fårene sikres en optimal forsyning med især protein og mineraler gennem drægtigheden. Det er afgørende for at sikre de nyfødte lam det bedst mulige udgangspunkt, før du lukkes på græs. Projektet udtager et antal boreprøver af wrappede ensilageballer hos to fåreholdere i Sydgrønland, én i Igaliku og én i Qassiarsuk, for at få viden om variationen på hver af de to ejendomme og forskellen mellem de to lokaliteter. De to fåreholdersteder har i et tidligere forskningsprojekt fået undersøgt jordbundsforholdene af forskere fra Aarhus Universitet, således de kan kobles med den opnåede foderkvalitet. I forbindelse med prøveudtagningen vejes en række baller, således viden om den samledes balles indhold af næringsstoffer kan indgå i den enkelte fåreholders planlægning af den kommende vinterfodring. Endeligt kan en detaljeret viden om foderkvaliteten understøtte en fremtidig vurdering af, hvilke afgrøder der bør dyrkes i Sydgrønland.

Close