Skip to main content

Menu

Login

Explore more of Isaaffik

EastGRIP camp open

General

Project start
28.04.2016
Project end
14.08.2016
Type of project
Research
Project theme
Ice sheet & glaciers
Project topic
Climate research
Inland ice core drilling

Fieldwork / Study

Fieldwork country
Greenland
Fieldwork region
Greenland Ice Sheet
Fieldwork location

Geolocation is 75.63, -35.99

Fieldwork start
28.04.2016
Fieldwork end
14.08.2016

Project details

24.09.2018
Science / project plan

EastGRIP lejren er åben fra d. 27 April til d. 14 August-2016. Der er daglige opdateringer fra lejren, som kan findes her: http://eastgrip.org/uk_diaries_2016/

Isstrømme spiller en stor rolle for iskappers dynamik, men det er ikke velforstået hvordan isstrømme opstår, og hvilke faktorer, der bestemmer deres opførsel. Isstrømme er ansvarlige for cirka halvdelen af de isbjerge, der produceres fra Grønlands Indlandsis, og mange isstømme har fordoblet deres hastighed over det seneste årti. Der er derfor et påtrængende behov for at forstå de processer, der styrer isstrømme, så de kan blive inkluderet i de computermodeller, der bruges til at forudsige fremtidens havniveau-stigninger. Uden bidraget fra isstrømme, kan vi nemlig ikke forvente præcist at kunne forudsige hvordan iskapperne, der er den potentielt største bidragyder til havniveauet, vil reagere på fremtidige klimaændringer.

EastGRIP-borestedet er valgt i det område, hvor den nordøstgrønlandske isstrøm starter, formentlig på grund af forhøjet geotermisk varmetransport fra undergrunden. Lejren og borehulet vil bevæge sig ca. 50 meter om året sammen med isen, men er stadig så langt fra isranden, at isens overflade ikke har spalter, der vil gøre færdsel farlig og landing med fly umuligt.

Vi forventer at iskernen bliver ca. 2550 meter lang, og projektets mål kan sammenfattes i 3 hovedpunkter:

  • Vi vil undersøge isens flydeegenskaber inde i en isstrøm ved at måle isens fysiske egenskaber og lave deformations-studier af isen i iskernen,
  • Vi vil studere isstrømmens dynamik ved at foretage målinger af borehullets bevægelse og deformation og af isens flydning over bunden, samt undersøge det smeltevand, der befinder sig under isen.
  • Vi forventer at målinger på iskernen vil give os en ny kilde til viden om fortidens klima i Østgrønland i hvert tilfælde tilbage til midt i den seneste istid.

EastGRIP-lejren har en landingsbane og gode overnatnings- og værkstedsfaciliteter. Disse faciliteter tiltrækker andre projekter, der bruger lejren som udgangspunkt for deres undersøgelse, men som ikke i sig selv har noget med boreprojektet at gøre.

Publications related to project

EGRIP fieldplan 2016

Close