Skip to main content

Login

Arctic First Aid (Sikkerhedskursus)

Course start date
01 Mar 2017
Course end date
01 Mar 2017
Registration deadline
06 Apr 2017
Organisation

Geological Survey of Denmark and Greenland

Address
Øster Voldgade 10
ZIP code
1350
City
Copenhagen K
Country
Denmark
Course category
Research
Course Level
Other
Field of study
Other
Course topic
Safety training
Teaching language
English
ECTS/Credits
N/A
Teaching country
Denmark
Teaching place
GEUS' Equipment Section, Valhøjs Alle 180, 2610 Rødovre

Intensivt sikkerhedskursus, der sætter deltageren i stand til at yde relevant førstehjælp i forbindelse med sygdom og uheld på feltarbejde, hvor der er begrænsede ressourcer (udstyr, uddannet personale og evakuering), og hvor man har en forhøjet risiko for underafkøling og kuldeskader. Der tages udgangspunkt i det førstehjælpsudstyr, deltagerne har til rådighed på GEUS’ ekspeditioner til Grønland. Kurset er obligatorisk i forbindelse med feltarbejde i Grønland og skal fra og med 2017 genopfriskes hvert år. 

Bemærk: Radio Medical (RM) er Søfartens alarmcentral. GEUS har indgået aftale med RM om, at felthold kan benytte deres tjeneste i forbindelse med akut sygdom eller ulykke. Felthold, der ringer til RM, skal derfor følge RM’s guidelines for indrapportering. Deltagerne forventes forud for kurset at have læst guidelines for rapportering til Radio Medical. Vedhæftet guidelines og RM-optegnelser.

Indhold
• Underafkøling/hypothermi og kroppens fysiologi
• Kort repetition af basal genoplivning 
• Blødninger, herunder knebelpress (tourniquet)
• Forstuvninger og knoglebrud
• Brandskader og CO-forgiftninger
• Forfrysninger
• Sårbehandling og infektioner
• Radio Medical-procedurer og træning (inkl. kort gennemgang af principperne for radiokommunikation)
• Håndtering af akut stress-reaktion (åndedrætsøvelse)
• Gennemgang af førstehjælpspakningen
• Kort gennemgang af medicinkiste til felthold
• Cases og øvelser.

Underviser: David Klemmensen*, SAFE Nordic  
Mobil: +45 2784 0084
E-mail: david@apiron.dk

Last updated
06 Apr 2017